Tuludeklaratsiooni esitamine 2023

tuludeklaratsiooni esitamine

Tuludeklaratsiooni esitamine 2023

Mida pead teadma tuludeklaratsiooni esitamisest?

Füüsilise isiku tuludeklaratsiooni saab nüüd juba esitada. Residendist füüsilised isikud esitavad tuludeklaratsiooni möödunud kalendriaastal saadud tulude, ehk siis 2023. aasta kohta. Täpsustuseks- füüsiline isik on resident, kelle elukoht on Eestis või ta viibis Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeva. Kui inimene muutub Eesti residendiks, tuleb sellest teavitada kindlasti Maksu- ja Tolliametit ning täita residentsuse määramise vorm R.

Olulised kuupäevad:

Tuludeklaratsiooni saab esitada 15. veebruarist kuni 30. aprillini 2024.

15. märts Alustatakse tulumaksu tagastamist e-MTA kasutajatele.

16. märts Tulumaksu tagastamine neile, kes esitasid pabervormil.

30. aprill Tuludeklaratsiooni esitamise viimane päev.

15. oktoober Juurdemaksmisele kuuluva tulu­maksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev.

NB! Tulumaksu tagastamise kiirus EI SÕLTU deklaratsioonide esitamise järjekorrast. Samal kuupäeval deklaratsiooni esitanud inimesed võivad saada raha oma kontole erineval ajal. Võib ka juhtuda olukord, et hiljem esitatud deklaratsiooni põhjal saab maksutagastuse varem kontole.

Enammakstud tulumaksu tagastamise tähtaeg on 1. oktoober 2024.


Kes peavad deklareerima?

Tuludeklaratsioon tuleb esitada:

  • füüsilisest isikust ettevõtjal, põhivorm A ja ettevõtlustulu vorm E.
  • kui on saadud tulu välismaalt, sealhulgas dividende.
  • kui on investeeringuid välismaal.
  • kui rakendati maksuvaba tulu aasta jooksul üle lubatud piiri.
  • kui, väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju on suurem kui tulu.
  • kui on tehtud investeerimiskontole sissemakseid või sealt väljamakseid.
  • isikutel, kes soovivad abikaasa eest täiendavat maksuvaba tulu deklareerida, kuni 2160 eur.


Deklaratsiooni ei pea esitama

Kui aastane tulu jääb alla üldise maksuvaba tulu piiri (7848 eurot või vanaduspensionieas 8448 eurot), puudub kohustust tuludeklaratsiooni esitada. Erandiks on, kui soovitakse  kasutada maksusoodustusi, näiteks koolituskulude või eluasemelaenu intresside mahaarvamist.

Tuludeklaratsiooni esitamine

Kõige mugavam ja ühtlasi ka kiireim viis tuludeklaratsiooni esitamiseks on kasutada e-MTA e-teenuste keskkonda. Võimalus on deklaratsioon esitada ka postiga või isiklikult kohale minnes teenindusbüroos.

Deklaratsiooni ei pea juurde lisama mahaarvamiste dokumente. Kui Maksu- ja Tolliamet vajab lisainfot, võtavad nad teiega ühendust kas telefoni, e-posti või posti teel hiljemalt 10 päeva enne tulumaksu tagastamise tähtaega.

Eeltäidetud tuludeklaratsioon

Eeltäidetud deklaratsiooni on kantud Maksu- ja Tolliameti andmebaasis olevad andmed tulude ja kulude kohta, siin mõned näited: pangakonto number ja omaniku nimi, tulumaksuga maksustatavad väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks, töötuskindlustusmaksed, kogumispensioni maksed, dividendid, millelt on 7% tulumaksu kinni peetud, haigusrahad, pensionid, koolituskulud, kingitused ja annetused,

Sellised andmed nagu välisriigis saadud tulu, muu vara võõrandamine, residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu vorm E, tuleb aga ise lisada.

Maksustatavad tulud:

Palgatulu, ümbrikupalk, pension, stipendiumid, toetused ja preemiad, intress, üüri- ja renditulu, litsentsitasu, kinnisvara võõrandamine, väärtpaberikonto ja investeerimiskonto, krüptoraha, kasvava metsa raieõigus ja metsamaterjal, internetimüük, muud tulu liigid, ettevõtlustulu, ettevõtluskonto kaudu teenitud tulu, välisriigist saadud tulu.

Mahaarvamised

Kogutulust on lubatud maha arvata üldine maksuvaba tulu, eluasemelaenu intressid, koolituskulud, annetused ja ka täiendava kogumispensioni sissemaksed. Siinkohal tuleb tähelepanu pöörata, et koolituskulusid, kingitusi ja annetusi ning eluasemelaenu intresse võib kokku tulust maha arvata kuni 1200 eurot.  Mahaarvamised ei tohi ületada 50% maksumaksja 2023. aasta Eestis maksustatavat tulu.

Põhjaliku nimekirja mahaarvamiste kohta leiad lingilt: https://www.emta.ee/eraklient/maksud-ja-tasumine/maksusoodustused

Allikas: www.emta.ee

Kui on tekkinud küsimusi või vajad abi, võta kohe meiega ühendust!
Broneeri tasuta tutvumiskõne siin.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

error: Content is protected !!