Mida teada käibemaksust?

Mida teada käibemaksust

Mida teada käibemaksust?

Käibemaks on riiklikult kehtestatud maks, mida tasuvad isikud, kes on registreerinud ennast käibemaksukohustuslasena käibemaksukohustuse tekkimisel või vabatahtlikult. Käibemaks on lisandunud väärtuse maks ja selle tasub lõpptarbija. Käibemaksuga maksustatakse ettevõtluse käigus müüdavaid kaupu ja teenuseid.

Käibemaksumäär on Eestis 20% kauba või teenuse maksustatavast väärtusest. Mõnedel juhtudel rakendatakse ka 9% (nt raamatute ja õppetöös kasutatavate töövihikute, teatud ravimite, rasestumisvastaste vahendite, sanitaar- ja hügieenitoodete, puudega isiku meditsiini- ja abiseadmete, perioodiliselt väljaantavate trükiste ning majutuse puhul) ja 0% nt sotsiaalse suunitlusega kaupade ja teenuste käive.

Käibemaksu maksavad ettevõtted, kes on end käibemaksukohustuslaseks registreerinud. Kui ettevõte on käibemaksukohustuslane peab ta lisama oma arvetele käibemaksu ning selle tasub lõpptarbija, kas teine ettevõte või füüsiline isik.

Käibemaksukohustuslane esitab igakuiselt tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (TSD) ja Käibedeklaratsiooni (KMD), seda isegi siis kui tegevust ei toimu, ühtegi arvet ei esitada, palka ei maksta. Mõlemad deklaratsioonid tuleb siis esitada 0 summaga.

TSD esitatakse iga kuu 10. kuupäevaks. Deklaratsioon koosneb põhivormist ja lisadest.

Käibemaksuga maksustamise periood on kalendrikuu. KMD esitamise tähtaeg on maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäev. Käibedeklaratsiooni on väga mugav esitada e-teenuste keskkonnas e-MTA, kus andmeid saab sisestada kas käsitsi või laadida XML- või CSV-formaadis failist. Käibedeklaratsiooni saab esitada ka üle X-tee.

Lihtne käibemaksu arvutamine:

Kui tahad teada, kui palju on summa käibemaksuga, korruta summa 1,2-ga, 100*1,2=120.

Kui tahad käibemaksu leida, korruta summa 0,2-ga, 100*0,2=20

Kui tahad leida hinda ilma käibemaksuta jaga arv 1,2-ga, 120/1,2=100


Kuidas tasub käibemaksu peaaegu alati lõpptarbija:

Ettevõte ostis toote 100€ + 20% km (mis on 20€)= 120 € Seejärel müüs selle sama kauba enda klientidele edasi 200 + 20% km (mis on 40€) = 240€. Maksu- ja Tolliametile tuleb selle tehingute eest maksta kliendilt saadud käibemaksu ja ettevõtja poolt tasutud käibemaksu vahe 40€-20€=20€.

Käibemaks (lühend km, ingliskeelne lühend VAT value added tax)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

error: Content is protected !!