Millal registreerida ettevõte käibemaksukohustuslaseks?

Millal registreerida enda ettevõte käibemaksukohustuslasena

Millal registreerida ettevõte käibemaksukohustuslaseks?

Käibemaksukohustuslasena registreerimine toimub kas kohustuslikult või vabatahtlikult.

Käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustus tekib ettevõtjal siis, kui tema maksustatav käive aasta algusest ületab 40 000 eurot. Piiratud käibemaksukohustuslasena registreeritakse ettevõte, kelle ühendusesiseselt soetatud kaupade maksustatav väärtus ületab aasta algusest 10 000 eurot. Nii registreerimiseks kui registrist kustutamiseks tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile avaldus.

Registreerimiskohustuse tekkimise päevast alates kolme tööpäeva jooksul on isik kohustatud esitama maksuhaldurile avalduse enda maksukohustuslasena registreerimiseks

Ettevõttel on võimalus end vabatahtlikult maksukohustuslaseks registreerida juhul, kui tema maksustatav käive ei ületa 40 000 eurost piirmäära või kui tal ei ole maksustatavat käivet veel tekkinud. Samuti on isikul õigus esitada avaldus enda maksukohustuslasena registreerimiseks juhul, kui tal tekib Eestis maksuvaba ühendusesisene soetamine või kauba eksport.

Registreerimisavalduse esitamisel peab isik tõendama, et ta kas juba tegeleb ettevõtlusega Eestis või alles alustab seda. Kui ettevõtlusega tegelemine on tõendatud, registreeritakse isik maksukohustuslasena avalduse saamise päeva või avaldaja soovil hilisema kuupäeva seisuga.

Ettevõtlusega tegelemist või ettevõtluse alustamist peab tõendama nii vabatahtliku avalduse alusel registreerimisel kui ka registreerimisel seoses registreerimiskohustuse tekkimisega.

Maksukohustuslasena registreerimise päevast alates peab isik täitma maksukohustuslase kohustusi, sealhulgas:

1. lisama võõrandatava kauba või osutatava teenuse maksustatavale väärtusele käibemaksu

2. arvutama tasumisele kuuluva käibemaksusumma, mis tuleb tasuda riigieelarvesse maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

3. tasuma käibemaksu Käibemaksuseaduses sätestatud korras

4. säilitama dokumente, pidama arvestust ning väljastama nõuetele vastavaid arveid

5. esitama iga kuu 20. kuupäevaks käibedeklaratsiooni ehk siis KMD ning 10. kuupäevaks tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja tööstuskindlustusmakse deklaratsiooni ehk siis TSD.

Käibemaksukohustuslasel on õigus maha arvata ettevõtluseks ostetud kaupadelt ja teenustelt tasumisele kuuluv käibemaks, mida nimetatakse sisendkäibemaksuks. Kui ettevõtlus puudub või kui kaubad ja teenused on soetatud maksuvaba käibe tarbeks, siis sisendkäibemaksu maha arvata ei saa.

Kui deklaratsiooni esitamise tähtaeg langeb nädalavahetuse peale, siis sellisel juhul lükkub esitamise ja maksude tasumise tähtaeg edasi esmaspäeva peale.

Maksu- ja Tolliamet teavitab kõiki uusi käibemaksukohustuslasi kuue kuu jooksul pärast registreerimist igakuiselt deklaratsioonide KMD ja TSD esitamise tähtaegadest e-kirjaga.

Maksukohustuslane võib esitada avalduse enda registrist kustutamiseks juhul, kui tema maksustatav käive ei ületa tema arvestuste kohaselt järgneva 12 kuu jooksul 40 000 eurot. Seega lähtutakse registrist kustutamise avalduse esitamisel eelkõige maksukohustuslase arvestustest, et tema järgneva 12 kuu käive ei ületa registreerimise piirmäära.

Kui maksukohustuslane või tema tegevus on lõpetatud ja lõpetamise kohta tehtud registrikanne on jõustunud ning maksuhaldur on saanud sellekohase teate, kustutab maksuhaldur maksukohustuslase registrist.

Allikas: https://www.emta.ee/

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

error: Content is protected !!