Ettevõtlus

Mida pead teadma tuludeklaratsiooni esitamisest? Füüsilise isiku tuludeklaratsiooni saab nüüd juba esitada. Residendist füüsilised isikud esitavad tuludeklaratsiooni möödunud kalendriaastal saadud tulude, ehk siis 2023. aasta kohta. Täpsustuseks- füüsiline isik on resident, kelle elukoht on Eestis või ta viibis Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeva....

Miks ettevõte käibemaksukohustuslaseks registreerida? Kui ettevõtte maksustatav käive ületab 40 000 eurot kalendriaastas, tuleb ettevõte registreerida maksu- ja tolliametis käibemaksukohustuslasena. Registreerumisavaldus tuleb esitada kolme tööpäeva jooksul alates hetkest, mil 40 000 euro käibe piir ületati. Kui käive on väiksem, pole registreerimine kohustuslik. Maksustatava aastakäibe hulka ei arvestata põhivara...

Miks valida ettevõtte loomisel vormiks OÜ? Osaühingut saab asutada ka ilma osakapitali sissemakseta tingimusel, et ühingu osakapital ei ole suurem kui 25 000 eurot. Osakapitali sisse maksmata saab asutada osaühingu üksnes füüsiline isik või mitu füüsilist isikut. Osaühingu sissemakseta asutamine ei vabasta osanikke siiski sissemaksu tegemisest. Sissemakse...