Miks valida ettevõtte loomisel vormiks OÜ?

Miks valida ettevõtte loomisel vormiks OÜ

Miks valida ettevõtte loomisel vormiks OÜ?

Miks valida ettevõtte loomisel vormiks OÜ?

Osaühingut saab asutada ka ilma osakapitali sissemakseta tingimusel, et ühingu osakapital ei ole suurem kui 25 000 eurot. Osakapitali sisse maksmata saab asutada osaühingu üksnes füüsiline isik või mitu füüsilist isikut.

Osaühingu sissemakseta asutamine ei vabasta osanikke siiski sissemaksu tegemisest. Sissemakse tuleb teha pärast osaühingu asutamist. Enne osaühingu asutamist leidke vastused järgmistele küsimustele:

 • Millisel tegevusalal alustate tööd? Peate omale valima põhitegevusala, kasutades ametlikku Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorit EMTAK.
 • Milline saab olema osaühingu ärinimi? Kontrollige valitud ärinime sobivust e-äriregistri nimepäringu kaudu.
 • Kes on osanikud ja kes on juhatuse liikmed?
 • Kui suur on osanike osakapitali sissemakse?
 • Kus saab olema osaühingu tegevuskoht ja asukoha aadress?
 • Milline saab olema osaühingu juhtimine?

Milliseid dokumente vajate osaühingu asutamiseks

Osaühingu asutamiseks tuleb sõlmida asutamisleping ja kinnitada põhikiri. Asutamislepingu sõlmivad asutajad. Kui asutajaks on ainult üks isik, teeb ta asutamisotsuse. Asutamisleping ja sellega kinnitatud põhikiri peab olema notariaalselt tõestatud.

Osaühingu asutamisel nn kiirmenetluses on võimalik kasutada tüüpdokumente, mis on kättesaadavad äriregistri infosüsteemis. Sel juhul asendab tüüppõhikiri notariaalset asutamislepingut ja selle lisana kinnitatud põhikirja.

Määrata tuleb juhatuse liikmed. Osaühingu äriregistrisse kandmise avaldusele tuleb lisada kõigi juhatuse liikmete notariaalselt kinnitatud nõusolekud juhatuse liikmeks olemise kohta. Kui osaühing asutatakse kiirmenetluses, nõukogu liikmete ja audiitori olemasolu korral ka nende digiallkirjastatud nõusolek nõukogu liikmeks või audiitoriks olemise kohta.

Osaühingu äriregistrisse kandmise avaldusele tuleb lisada panga- või makseasutuse teatis osakapitali rahalise sissemakse tegemise kohta või mitterahalise sissemakse korral sissemakse osaühingule üleandmise leping ja selle väärtust tõendavad dokumendid.

Kui asutate osaühingu notari abil, valmistab notar teie jaoks ette osaühingu asutamise avalduse, asutamislepingu ning põhikirja.

Mida tuleb teha pärast osaühingu registreerimist

Olenevalt ettevõtte tegevusalast ja suurusest tuleb teha veel erinev hulk samme.

 • Esmalt tuleb teil avada osaühingule pangakonto, kuhu kantakse osaühingu osakapital, mille olite ettevõtte asutamisel kandnud kohtu deposiitkontole või panga e-stardikontole. Ilma osaühingu äriregistrikoodita pangakontot avada ei ole võimalik.
 • Kui alustate tegevust erinõuetega tegevusalal, tuleb teil taotleda omavalitsuselt või vastavalt riigiasutuselt tegevusluba või litsentsi.
 • Kui teie osaühingu planeeritav aastakäive ületab 40 000 eurot, tuleb end registreerida käibemaksukohustuslasenamaksu- ja tolliametis.
 • Kui palkate töötajad, tuleb töötajad registreerida tööle asumise päeval maksu- ja tolliametis töötamise registris.

Osaühing on kõige levinum ettevõtlusvorm Eestis. Osaühingu eelisteks on:

 • lihtne ja kiire registreerimine;
 • suhteliselt madal nõutud osakapital (2500 eurot);
 • puudub osanike isiklik varaline vastutus osaühingu kohustuste eest.

Allikas: www.eesti.ee

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.