Maksustamine

Miks ettevõte käibemaksukohustuslaseks registreerida? Kui ettevõtte maksustatav käive ületab 40 000 eurot kalendriaastas, tuleb ettevõte registreerida maksu- ja tolliametis käibemaksukohustuslasena. Registreerumisavaldus tuleb esitada kolme tööpäeva jooksul alates hetkest, mil 40 000 euro käibe piir ületati. Kui käive on väiksem, pole registreerimine kohustuslik. Maksustatava aastakäibe hulka ei kuulu põhivara...

Käibemaks on riiklikult kehtestatud maks, mida tasuvad isikud, kes on registreerinud ennast käibemaksukohustuslasena. Käibemaks on lisandunud väärtuse maks ja selle tasub lõpptarbija. Käibemaksuga maksustatakse ettevõtluse käigus müüdavaid kaupu ja teenuseid. Käibemaksumäär on Eestis 22%.  Mõnedel juhtudel rakendatakse ka 9% nt raamatute ja õppetöös kasutatavate töövihikute, teatud...

Erisoodustus on kulu, mida Maksuamet peab võrdväärseks palgaga ja seetõttu nõuab ka sarnast maksustamist. Oma olemuselt on tegu töötaja tuluga, kuid erisoodustustelt tulu- ja sotsiaalmaksu tasumine on tööandja kohustus. Maksustatakse tulumaksuga määras 20/80 ning sotsiaalmaksuga määras 33%. Erisoodustus peab olema töötaja jaoks rahalise väärtusega.  Erisoodustust saab...

error: Content is protected !!